Збирка питања квиз 3 је трећи део једног од наших најтраженијих издања. У складу са дечјим интересовањима, ово издање је обогаћено новим рубрикама, илустрацијама у боји и новим начином постављања питања у облику стихова.

Питања из квиза се могу користити као увод у разне активности деце а могу бити и такмичарског карактера.

Неке од области из којих су питања:

  • биљке
  • животиње
  • људи
  • годишња доба
  • приче
  • празници
  • математичка питања
  • екологија
  • спорт

Сва питања су наравно прилагођена деци предшколског узраста и прате њихова интересовања.