VEŽBALICA 2 je radni list namenjen deci predškolskog uzrasta. Uključuje se u aktivnu pripremu deteta za polazak u školu. Vežbanjem dete razvija sitnu muskulaturu ruke i šake, postiže bolju koordinaciju oko-ruka i stiče bolju veštinu držanja olovke. Smanjuje se početnički grč pri pisanju i pritisak na papir.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i iskustvo sa kreiranjem i izdavanjem literature za njihovu edukaciju, rezultiralo je nastankom ovog izdanja. Dvadeset godina unazad je vežbalica korišćena za vežbe pred opismenjavanje. Takođe smo iz godine u godinu vršili korigovanje, ubacivali nove zadatke, davali im novi izgled, kako bi bili što privlačniji za decu i kako bi deci razbili monotoniju vežbanja.

Nakon svake celine nalaze se zadaci za sistematizaciju stečenog znanja. Ovi zadaci su osmišljeni tako da deci budu zanimljivi, a ujedno i korisni jer će rešavajući ih uvežbavati ono što je rađeno na prethodnim stranama.

Zadatke u vežbalici dete treba da rešava samostalno, ali uz kontrolu odraslih. Potrebno je podsticati dete i stimulisati ga da radi bolje.

Izdanje ima 56 strana, a obzirom da izdanje nije u koloru već crno-belo daje se deci mogućnost da bojeći razvijaju maštu i kreativnost.