ВЕЖБАЛИЦА 2 је радни лист намењен деци предшколског узраста. Укључује се у активну припрему детета за полазак у школу. Вежбањем дете развија ситну мускулатуру руке и шаке, постиже бољу координацију око-рука и стиче бољу вештину држања оловке. Смањује се почетнички грч при писању и притисак на папир.

Дугогодишње искуство у раду са децом и искуство са креирањем и издавањем литературе за њихову едукацију, резултирало је настанком овог издања. Двадесет година уназад је вежбалица коришћена за вежбе пред описмењавање. Такође смо из године у годину вршили кориговање, убацивали нове задатке, давали им нови изглед, како би били што привлачнији за децу и како би деци разбили монотонију вежбања.

Након сваке целине налазе се задаци за систематизацију стеченог знања. Ови задаци су осмишљени тако да деци буду занимљиви, а уједно и корисни јер ће решавајући их увежбавати оно што је рађено на претходним странама.

Задатке у вежбалици дете треба да решава самостално, али уз контролу одраслих. Потребно је подстицати дете и стимулисати га да ради боље.

Издање има 56 страна, а обзиром да издање није у колору већ црно-бело даје се деци могућност да бојећи развијају машту и креативност.