Речи и слова

Речи и слова

Радни лист "МАЛАЦ У СВЕТУ РЕЧИ И СЛОВА" намењен је деци старијег предшколског узраста, као активна припрема за полазак деце у школу. Садржи: приче стихове брзалице разбрајалице пословице говорне игре вежбе за развој графо...
Математика за предшколце

Математика за предшколце

Радни листови из области формирања почетних математичких појмова су намењени деци предшколског узраста (5,5-6,5 година) као део припреме за полазак у школу. Ова математика за предшколце садржи задатке из више целина: оријентација у простору, геометриј...
Около-наоколо

Около-наоколо

Около-наоколо је радни лист из области упознавања околине и намењен је деци предшколског узраста (5,5-6,5 година) као део припреме за полазак у школу. Обухвата садржаје који су предвиђени планом и програмом МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ за област упознавања окол...
Вежбалица 2

Вежбалица 2

ВЕЖБАЛИЦА 2 је радни лист намењен деци предшколског узраста. Укључује се у активну припрему детета за полазак у школу. Вежбањем дете развија ситну мускулатуру руке и шаке, постиже бољу координацију око-рука и стиче бољу вештину држања оловке. Смањује се по...