Reči i slova

Reči i slova

Radni list "MALAC U SVETU REČI I SLOVA" namenjen je deci starijeg predškolskog uzrasta, kao aktivna priprema za polazak dece u školu. Sadrži: priče stihove brzalice razbrajalice poslovice govorne igre vežbe za razvoj grafo...
Matematika za predškolce

Matematika za predškolce

Radni listovi iz oblasti formiranja početnih matematičkih pojmova su namenjeni deci predškolskog uzrasta (5,5-6,5 godina) kao deo pripreme za polazak u školu. Ova matematika za predškolce sadrži zadatke iz više celina: orijentacija u prostoru, geometrij...
Okolo-naokolo

Okolo-naokolo

Okolo-naokolo je radni list iz oblasti upoznavanja okoline i namenjen je deci predškolskog uzrasta (5,5-6,5 godina) kao deo pripreme za polazak u školu. Obuhvata sadržaje koji su predviđeni planom i programom MINISTARSTVA PROSVETE za oblast upoznavanja okol...
Vežbalica 2

Vežbalica 2

VEŽBALICA 2 je radni list namenjen deci predškolskog uzrasta. Uključuje se u aktivnu pripremu deteta za polazak u školu. Vežbanjem dete razvija sitnu muskulaturu ruke i šake, postiže bolju koordinaciju oko-ruka i stiče bolju veštinu držanja olovke. Smanjuje se po...