Tuđa igračka

Verovatno ste se već našli u neprijatnoj situaciji kada je Vaše dete poželelo da ponese tuđu igračku kući. Pokušaji da se objasni i da se postigne dogovor, verovatno su bili propraćeni nezadovoljstvom i suzama. Naravno, dobro ste postupili ako to