Dečji strah

Kod mnoge dece se strah pojavljuje oko treće godine. Deca se boje mraka, strašnih priča, filmova, zvukova i sl. Tako njihova mašta može da im nametne neke nerealne strahove koje nisu iskusila. U takvim situacijama najbolje je smiriti dete, ne

Neposlušno dete

NEPOSLUŠNO DETE Poslušnost i neposlušnost su uvek aktuelne teme među roditeljima. Još uvek ima onih koji traže apsolutnu poslušnost, ne ulazeći u suštinu ličnosti, u niz osobina i manifestacija koje su svojstvene svakoj individui. A deca su različite osetljivosti, emocija,