тајне одрастањаВероватно сте се већ нашли у непријатној ситуацији када је Ваше дете пожелело да понесе туђу играчку кући. Покушаји да се објасни и да се постигне договор, вероватно су били пропраћени незадовољством и сузама. Наравно, добро сте поступили ако то нисте дозволили. Тако ћете дете научити да не може увек добити оно што жели и да мора поштовати нека правила понашања. У гостима може да се поигра туђим играчкама, као и у вртићу, али их не може узети ни на пар дана. Играчка ће послужити као посредник у игри и средство да се развије интересовање, знање, мишљење и стваралаштво у једном одређеном времену у току дана. Повратак кући уједно значи и крај коришћења тих заједничких играчака и предмета. То је норма у понашању која се стиче дугим и упорним настојањем, првенствено родитеља.

Када је реч о играчкама, споменимо и следеће: учите дете да има правилан однос према играчкама. Научите га прво како да се игра, затим да се правилно односи према играчкама, да их не ломи и не баца, да их чува. По завршетку игре треба играчке сложити на своје место. Тако се дете од малена учи да правилно поступа према стварима, да одржава ред и стиче веома важне радне навике. То ће му помоћи да касније добро организује свој живот и да му обавезе не буду терет.

Овај текст је одломак из наше књиге Тајне одрастања

Туђа играчка