Радови које су нам послали другари – забавиштанци ОШ “Стеван Книћанин” из Книћанина.

Забавиштанци  ОШ "Стеван Книћанин“
Забавиштанци ОШ “Стеван Книћанин“
Новковић Катерина
Новковић Катерина
Петров Валентина
Петров Валентина
Стојковић Анђела
Стојковић Анђела
Николић Емилија
Николић Емилија
Димчић Кристијан
Димчић Кристијан
Стаменковић  Сара
Стаменковић Сара
Петровић Милица
Петровић Милица
Митровић Милана
Митровић Милана
Ранђеловић  Милијана
Ранђеловић Милијана
Радови другара из Книћанина