Crteži drugara iz predškolske ustanove “Bajka”, pripremna grupa “Vuk”, iz Knjaževca. Vaspitačica Sonja Petrović

Bogdan Stanojević, 6 godina
Bogdan Stanojević, 6 godina
Strahinja Jovanović, 6 godina
Strahinja Jovanović, 6 godina
Veljko Nikolić, 6 godina
Veljko Nikolić, 6 godina
Crteži drugara iz predškolske ustanove “Bajka”, Knjaževac